Montaj Hizmeti

Montaj Hizmeti

 

         İlk olarak, montaj işlemleri sırasında herhangi bir iş kazasının yaşanmaması için tüm kurulum aşamalarında iş güvenliği kuralları uygulanmalı, tüm tedbirler alınmalıdır. İSG koruma ve müdahale araçları uygun ve çalışır şekilde hazır bulundurulmalıdır. Bundan sonraki montaj adımları ve bu adımlarda dikkat edilecek bazı hususları sırasıyla aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

 

                   Montaj Ön Hazırlık İşlemleri

 

         Montaj için gerekli aparat, makine ve donanımları çalışmaya hazır halde olduğu kontrol edilir.

         Proje teknik dokümanlarına göre gelen malzemelerin varlığı denetlenir, sayısal kontrolü ve hasar kontrolü gözle yapılır.

         Kuyu dibinde ıslaklık, nem olmadığı ve kuyu altının boş olup olmadığı kontrol edilir.

         Elektrik tesisatının kontrolü yapılır, İSG kurallarına ve teknik dokümanlara göre ana besleme hattının varlığı kontrol edilir.

         İSG kurallarına göre kuyu içi iskelenin sağlamlığını kontrol edilir.

         İskele konumunun teknik dokümanlara göre yapılacak asansör ölçülerini etkileyip etkilemediği kontrol edilir.

         Çalışma mesafesinin yeterliliğini gözle veya gereken yerlerde ölçülerek kontrol edilir.

 

 

                   Ray Montajı

 

         Teknik dokümanlarda verilen değerlere göre kuyu üst ve alt boşluğunda mastar tespiti yapılmalıdır.

         Üst mastarı referans alınarak şakül atılmalı ve alt mastar sabitlenmelidir.

         Duvar konsolları yerine ayarlanabilir şekilde tespit edilmelidir.

         İlk boy rayları İSG kurallarına göre kuyuya alınmalıdır.

        

 

                   Kat Kapılarının Montajı

 

         Teknik dokümanlarda belirtilen ölçülere göre ray kasa mesafesinin kontrolü yapılır.

         Teknik talimatlarda belirtilen özellikte kapının çalışması için gerekli ayarlar yapılmalıdır.

        

 

                   Asansör Tahrik Sisteminin Montajı

 

         Makine sehpası izolasyon malzemesinin, makine sehpasının ve makine motorunun sehpa üzerine mekanik montajı teknik dokümanlarda belirtilen özelliklere ve talimatlara göre yapılmalıdır.

 

 

                   Kabin ve Karşı Ağırlık Montajı

 

         Kabin taşıyıcı iskeleti ve karşı ağırlık iskeleti raylar arasına terazisinde montajı yapılmalıdır.

         Sistemin işleyişine ve teknik prosedüre uygun adette ağırlık parçası taşıyıcı iskelete dizilmelidir.

         Halatlar teknik dokümanlarda belirtilen boyutlarda kesilmelidir.

         Kabin tabanının terazide olması kontrol edilmeli ve kapıya uygun uzaklıkta iskelet üzerine montajı yapılmalıdır.

         Kabin yan duvarları, kabin tavanı, kabin üstü ekipmanları teknik dökümanlara göre monte edilmelidir.

 

 

                   Hız Regülatörü Montajı

 

         Teknik dokümanlarda belirtilen özelliklere ve mekanizmanın işleyiş durumuna göre regülatörün ve regülatör halatının montajı yapılmalıdır.

 

 

                   Kumanda Sistemlerinin Montajını Ve Elektrik Tesisatı Bağlantılarının Yapılması

 

         Teknik dokümanlarda verilen ölçüler referans alınarak kumanda panosunun yeri belirlenir ve montajı yapılır.

Elektrik bağlantıları, kumanda sistemleri bağlantıları, aydınlatma, fotosel, fan bağlantıları teknik dokümanlarda belirtilen elektrik tesisat projesine uygun şekilde yapılmalıdır.

 

 

                   Kuyu Dibi Elemanlarının Montajı

 

         Kabin ve karşı ağırlık tamponları, karşı ağılık seperatörü, kuyu dibi merdiveni, denge zinciri (ağırlık) ve denge zincirinin kuyu dibi aparatlarının teknik dökümanlara ve standartlara uygun montajının yapıldığı kontrol edilmelidir.